Politika kakovosti

POSLANSTVO

Zagotavljamo prodajo kakovostnih proizvodov, ki se uporabljajo za izgradnjo komunalne infrastrukture.

VIZIJA

Dolgoročno izpolnjevanje pričakovanj in večanje zadovoljstva kupcev ter doseganje poslovnih rezultatov, ki stopnjujejo zaupanje kupcev, zaposlenih in poslovnega okolja v podjetje ter večanje ugleda v javnosti.

VREDNOTE

  • Kakovost
  • Zadovoljstvo kupcev in zaposlenih
  • Družbena odgovornost
  • Učinkovitost
  • Strokovnost in inovativnost
  • Trajnostni razvoj
  • Znanje in osebnostni razvoj zaposlenih
  • Timsko delo
  • Spoštovanje dogovorov
  • Zavezanost k ekologiji


STRATEŠKE USMERITVE

VIDIK POSLOVANJA S KUPCI

Večanje zadovoljstva
Zmanjševanje deleža reklamacij 

FINANČNI VIDIK

Večanje dobičkonosnosti
Zmanjševanje terjatev
Optimizacija stroškov financiranja zalog

VIDIK PROCESOV

Optimizacija in digitalizacija procesov dela

VIDIK RAZVOJA IN RASTI

Skrb za nenehno usposabljanje in izobraževanje ter ustrezne  delovne pogoje zaposlenih
Izboljševanje sistema vodenja kakovosti
Stalno vlaganje v tehnološki razvoj z namenom bolj kakovostnih proizvodov in večje produktivnosti
 

Menu