Izvajanje videonadzora v podjetju Coma commerce d.o.o.

Obveščamo vas, da se zaradi zagotavljanja varnosti ljudi, premoženja in poslovanja, v naših prostorih, izvaja videonadzor.

Pravna podlaga: 77. člen ZVOP-2 (dostop v prostor)

Upravljalec sistema: Coma Commerce d.o.o., Trpinčeva 49, 1000 Ljubljana,  Tel.: 01/587-42-10, info@coma.si

Dostop do video posnetkov: Dostop do video posnetkov imajo pooblaščene osebe upravljalca. Video posnetki se hranijo največ 1 mesec.

Posebni vplivi obdelav: Upravljalec lahko na podlagi zahteve posreduje video posnetke institucijam, ki imajo za to zakonsko podlago (npr.: policija, …).

Neobičajne nadaljnje obdelave: Video nadzorni sistem ne omogoča snemanja zvoka. Posnetki se ne posredujejo ali hranijo v tretjih državah. Vpogled v »živo sliko« imajo samo pooblaščene osebe s strani upravljalca in zaposleni pogodbenega izvajalca storitve varovanja premoženja.«


Arhiv objav

Menu